مطبخ سلامت

مطبخ سلامت

آموزش پخت انواع غذاهای سالم و رژیمی تحت نظر مشاور تغذیه و رژیم‌درمانگر سرکارخانم پروانه پورربیعا با تلفیق علم پزشکی نوین و طب ایرانی.